Maint y Ffont A A A
Cyferbyniad Uchel
Ffôn: 01248 384395

Cefnogi rhywbeth
agos at eich calon
gyda ni

Gwneud gwahaniaeth
gyda ni

Rhoi yn ôl
gyda ni

Rhoi er cof
gyda ni

Dangos eich bod yn gofalu
gyda ni

Cefnogi pobl leol
gyda ni

Rhoi Er Cof

Gallwch roi er cof am
rywun arbennig, gyda ni.

Darllen mwy >

Roedd fy ngŵr yn glaf ar Ward Cybi yn Ysbyty Gwynedd, ond yn anffodus bu farw.

Roeddem ar ein gwyliau yng Ngogledd Cymru ar y pryd ac yn byw ym Manceinion Fwyaf, felly roedd yn hynod werthfawr i ni allu aros yn yr ystafell deuluoedd a sefydlwyd yn dilyn rhoddion a wnaed i'r ward.

Rwyf wedi rhoi i Ward Cybi oherwydd fy mod yn gwybod y bydd o fudd i
deuluoedd cleifion ar y ward.

Mrs Raevey
Manceinion

Darllen mwy >