Maint y Ffont A A A
Cyferbyniad Uchel
Ffôn: 01248 384395

Cefnogi rhywbeth
agos at eich calon
gyda ni

Gwneud gwahaniaeth
gyda ni

Rhoi yn ôl
gyda ni

Rhoi er cof
gyda ni

Dangos eich bod yn gofalu
gyda ni

Cefnogi pobl leol
gyda ni

Cymynroddion

Gallwch adael cymynrodd yn eich Ewyllys er mwyn creu etifeddiaeth fydd yn para, gyda ni.

Darllen mwy >

quotes-09

Wedi cael triniaeth gan y tîm Offthalmoleg yn Ysbyty Maelor Wrecsam, dewisodd y diweddar Mrs Heatley gofio am yr adran yn ei hewyllys.

Mae rhodd hael Mrs Heatley o dros £400,000 wedi gweddnewid yr uned dydd yn yr ysbyty, gan alluogi cleifion offthalmoleg i gael gofal rhagorol yn yr amgylchedd gorau bosibl.

Drwy ddangos ei gwerthfawrogiad i’r tîm offthalmoleg yn ei hewyllys, mae Mrs Heatley wedi creu cymynrodd y bydd cleifion sy’n cael llawfeddygaeth ar y llygaid yng Ngogledd Cymru yn elwa ohono am flynyddoedd i ddod.

Mae cefnogaeth garedig Mrs Heatley wedi ariannu offer arbenigol penodol a chyfleusterau i gleifion yn yr uned dydd newydd. Mae’r uned newydd ddeniadol, sy’n canolbwyntio ar y claf, yn awr mewn lleoliad delfrydol i gleifion â nam ar
eu golwg.

Mae staff gofal iechyd wedi cael adborth ardderchog gan gleifion sy’n teimlo bod yr uned newydd yn ymlaciol a chyfforddus, yr union beth y mae arnynt ei angen cyn ac ar ôl llawdriniaeth.

Andrew Davies
Dirprwy Bennaeth Staff Cysylltiol (Nyrsio), Llawfeddygaeth

Darllen mwy >