Maint y Ffont A A A
Cyferbyniad Uchel
Ffôn: 01248 384395

Cefnogi rhywbeth
agos at eich calon
gyda ni

Gwneud gwahaniaeth
gyda ni

Rhoi yn ôl
gyda ni

Rhoi er cof
gyda ni

Dangos eich bod yn gofalu
gyda ni

Cefnogi pobl leol
gyda ni

Cymorth Rhodd

Cymorth Rhodd. Gyda ni.

Darllen mwy >

Mae Rhodd Cymorth yn wych. Drwy Cymorth Rhodd – rhyddhad treth gan y Llywodraeth – mae elusennau’n cael mwy o arian o roddion. Am bob £1 o rodd, mae Awyr Las yn gallu hawlio 25% yn ychwanegol, ond heb unrhyw gostau ychwanegol i ni, y rhoddwyr.

Drwy wneud yn siwr fod PAWB a’m cefnogodd yn ticio’r bocs Cymorth Rhodd ar fy ffurflenni noddi a gwneud yn siwr fy mod wedi cael enwau llawn a chyfeiriad cartref pawb.

Tyfodd y cyfanswm a godais o £1,000 i £1,250 oherwydd Cymorth Rhodd. Mae hynna’n 50 cacen pen-blwydd a llawer o hwyl celf a chrefft i gleifion!

Lynda Jones
un sy’n codi arian

Darllen mwy >

Peidiwch ag anghofio y bydd arnoch angen enw llawn a chôd post ar gyfer Cymorth Rhodd!

Fe gymerodd ychydig o amser i mi gasglu’r holl arian noddi wedi i mi wneud hanner marathon Ynys Môn ym mis Mawrth, ond roedd o’n werth yr ymdrech gan fod yr holl arian yn mynd tuag at yr Uned Gofal Dwys i Fabanod.

Drwy annog pawb a oedd yn gymwys i ychwanegu eu cyfeiriad cartref a llofnodi’r datganiad Rhodd Cymorth, roeddwn yn gallu chwyddo eu cyfraniad 25%, a oedd yn golygu y gallai mwy o arian gefnogi’r gwaith anhygoel sy’n cael ei wneud bob dydd yn yr Uned."

Gareth Hughes

Darllen mwy >