Maint y Ffont A A A
Cyferbyniad Uchel
Ffôn: 01248 384395
Rhoddion > Cyflwyniad i roi rhodd

Cefnogi rhywbeth
agos at eich calon
gyda ni

Gwneud gwahaniaeth
gyda ni

Rhoi yn ôl
gyda ni

Rhoi er cof
gyda ni

Dangos eich bod yn gofalu
gyda ni

Cefnogi pobl leol
gyda ni

Cyflwyniad i roi rhodd.

Diolch am ddewis rhoi rhywbeth drwy gyfrwng Awyr Las i gefnogi cleifion a'u teuluoedd yng Ngogledd Cymru.

Darllen mwy >

Mae cleifion a'u teuluoedd
yn hynod ddiolchgar am y
gefnogaeth yr ydych yn ei rhoi
gyda ni

Darllen mwy >

Mae'r ystafell chwarae ar y ward yn gwbl wych ac mae digon i gadw Saskia yn brysur yn ystod ymweliadau â'r ysbyty sy'n gallu bod yn ddigon hir. Mae'n troi'r hyn allai fod yn amser poenus yn brofiad dymunol.

Mam Saskia,
Ward y Plant, Ysbyty Glan Clwyd

Gallwch gefnogi gyda
rhodd mewn nwyddau
gyda ni

Darllen mwy >

Mae uned Cadetiaid Môr Y Rhyl yn parhau i gefnogi'r gymuned leol drwy gynnig amser, help, codi arian a rhoddion i nifer o achosion da yn yr ardal.

Rhoddodd pob cadét yn yr uned yn Y Rhyl wy Pasg i'w roi i ward y plant yn
Ysbyty Glan Clwyd.

Gan fod y rhan fwyaf o'n cadetiaid wedi eu geni yn Ysbyty Glan Clwyd a rhai
wedi treulio amser ar ward y plant, mae'n le sy'n agos i'w calonnau ac roedd rhoi rhywfaint o hapusrwydd i'r plant hynny oedd yn gorfod treulio amser yn yr
ysbyty dros y Pasg yn teimlo fel y peth iawn i'w wneud.

Cadetiaid Môr Y Rhyl,
YGC

 

Mae gennym lawer o brofiad o gefnogi pobl sydd eisiau rhoi rhywbeth er cof am rywun arbennig yn ogystal â rhoddwyr sylweddol, Ymddiriedolaethau a Sefydliadau, rhoddwyr corfforaethol a phobl sydd eisiau gadael rhywbeth yn eu hewyllys fydd o fudd i gleifion yng Ngogledd Cymru. Gallwn hefyd helpu os ydych eisiau rhoi drwy'r gyflogres neu drwy roi cyfranddaliadau.

Rydym yn gwerthfawrogi eich bod eisiau bod yn siŵr fod eich rhodd yn cael effaith mewn rhyw ffordd, faint bynnag yw'r swm.

Rydym yma i'ch cefnogi felly os hoffech chi siarad gyda rhywun ynghylch beth ydych chi eisiau ei gefnogi, sut fydd eich rhodd yn gwneud gwahaniaeth, neu sut y gallwch chi roi, cysylltwch â ni.