Maint y Ffont A A A
Cyferbyniad Uchel
Ffôn: 01248 384395

Yr elusen ar gyfer
gofal iechyd gwell yng Ngogledd Cymru

Cefnogi rhywbeth
agos at eich calon
gyda ni

Gofal iechyd gwell
gyda ni

Ysbytai mwy llon
gyda ni

Cleifion hapusach
gyda ni

Gwneud gwahaniaeth
gyda ni

Preifatrwydd Polisi

Mae’r datganiad hwn yn berthnasol i’r holl wybodaeth a gesglir neu a gyflwynir ar y wefan Iechyd yng Nghymru.

Darllen mwy >

Diben

Darllen mwy >

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiad, cyflwynwch eich cais trwy'r Ffurflen Adborth gan ddyfynnu 'datganiad preifatrwydd'.

Fel y disgrifir yn narpariaethau Deddf Diogelu Data'r DU 1998, rydym yn cymryd camau priodol i gynnal diogelwch eich data ar ein gwefan. Caiff yr wybodaeth a gesglir ei llywodraethu gan y datganiad preifatrwydd hwn ac mae defnyddio’r wefan hon yn arwydd o’ch caniatâd.

Gwybodaeth Bersonol

Darllen mwy >

Nid ydym yn casglu gwybodaeth bersonol am ddefnyddwyr y safle. Pan fyddwch
yn cyflwyno data y gellir ei adnabod o’ch gwirfodd ar y wefan hon (mae hyn yn cynnwys cyflwyno ffurflenni adborth, tanysgrifiadau neu holiaduron), caiff yr wybodaeth a gyflwynir ei defnyddio i ymateb i’ch ymholiadau ac at y diben y’i bwriadwyd yn unig. Nid ydym yn rhannu gwybodaeth defnyddwyr gwe gyda thrydydd partïon.

Gwefannau Allanol

Darllen mwy >

Nid yw’r datganiad preifatrwydd hwn yn berthnasol i gysylltiadau allanol; mae casglu gwybodaeth gan safleoedd o’r fath yn amodol ar bolisïau preifatrwydd perthnasol. Nid ydym yn gyfrifol nac yn atebol am arferion preifatrwydd gwefannau allanol ac mae defnyddio gwefannau o’r fath yn ôl eich
disgresiwn chi.