Maint y Ffont A A A
Cyferbyniad Uchel
Ffôn: 01248 384395

Elusen GIG Gogledd Cymru

Cefnogi rhywbeth
agos at eich calon
gyda ni

Gofal iechyd gwell
gyda ni

Ysbytai mwy llon
gyda ni

Cleifion hapusach
gyda ni

Gwneud gwahaniaeth
gyda ni

Wrth Dy Ochr
Y diweddaraf ar Twitter
Awyr Las
@awyrlascharity
Fancy getting fit and helping to raise money for the North Wales Cancer Treatment Centre? Why not try something... https://t.co/5WqRpWVoqI
Awyr Las
@awyrlascharity
Eisiau dod yn ffit a helpu i godi arian at Ganolfan Trin Canser Gogledd Cymru? Beth am roi cynnig ar rywbeth... https://t.co/2OBj8hJdf6
Awyr Las
@awyrlascharity
Fantastic fundraising from the Modern Apprentices at @CartrefiConwy. Da iawn pawb! https://t.co/K7IMALyBt4
Awyr Las
@awyrlascharity
Carl Machin wanted to find a way to thank the dedicated staff on Alaw unit for the ‘phenomenal care’ they gave to... https://t.co/TMcn3JAe74
Darganfod mwy

“Mae cefnogi Awyr Las a threfnu digwyddiadau er budd Uned Strôc Ysbyty Glan Clwyd yn bwysig iawn i ni gan fod llawer ohonom wedi derbyn cymorth gan yr Uned Strôc.”

Uwch Gyfrinfa Ranbarthol y Rhyl a’r Fro

“Penderfynais drefnu noson cabare gan godi dros ddwy fil o bunnoedd. Gyda chymorth a chefnogaeth fy nghymuned leol garedig cafodd pawb lond bol o fwyd ac adloniant wych gydag amrywiaeth o berfformiadau.”

Mary Jones

“Fel grŵp rydym ni’n trefnu cwis, bingo a diwrnod o hwyl unwaith y flwyddyn a byddwn yn cyfrannu arian at ddwy elusen o’n dewis. Rydym yn hoffi dewis elusennau sy’n cynorthwyo pobl leol.”

Margaret Williams

“Penderfynais godi arian at elusen drwy drefnu cyngerdd Teyrnged i Elvis a raffl. Gyda chefnogaeth hael cwmnïau a chymunedau lleol codwyd dros £900.”

Teresa Williams