Maint y Ffont A A A
Cyferbyniad Uchel
Ffôn: 01248 384395

Elusen GIG Gogledd Cymru

Cefnogi rhywbeth
agos at eich calon
gyda ni

Gofal iechyd gwell
gyda ni

Ysbytai mwy llon
gyda ni

Cleifion hapusach
gyda ni

Gwneud gwahaniaeth
gyda ni

Wrth Dy Ochr
Y diweddaraf ar Twitter
Awyr Las
@awyrlascharity
Os hoffech gefnogi ewch ar eu tudalen JustGiving. Diolch yn fawr iawn 💙 If you would like to support, please... https://t.co/5e401ULp6P
Awyr Las
@awyrlascharity
Pa ffordd well i ddathlu 40 mlynedd ers marwolaeth Elvis! Diolch i bawb sydd wedi cefnogi’r fenter codi arian hon... https://t.co/5UqHWIGg4w
Awyr Las
@awyrlascharity
Ydych chi eisiau chwarae rôl allweddol mewn helpu codi arian i gefnogi'r rhai mwyaf bregus yn eich cymuned leol?... https://t.co/N8YS0Yqnrb
Awyr Las
@awyrlascharity
Raise money for Awyr Las by attending the Gorjys Secrets Music Festival held on the beautiful grounds of Caer... https://t.co/37THIYRpAM
Darganfod mwy

“Mae cefnogi Awyr Las a threfnu digwyddiadau er budd Uned Strôc Ysbyty Glan Clwyd yn bwysig iawn i ni gan fod llawer ohonom wedi derbyn cymorth gan yr Uned Strôc.”

Uwch Gyfrinfa Ranbarthol y Rhyl a’r Fro

“Penderfynais drefnu noson cabare gan godi dros ddwy fil o bunnoedd. Gyda chymorth a chefnogaeth fy nghymuned leol garedig cafodd pawb lond bol o fwyd ac adloniant wych gydag amrywiaeth o berfformiadau.”

Mary Jones

“Fel grŵp rydym ni’n trefnu cwis, bingo a diwrnod o hwyl unwaith y flwyddyn a byddwn yn cyfrannu arian at ddwy elusen o’n dewis. Rydym yn hoffi dewis elusennau sy’n cynorthwyo pobl leol.”

Margaret Williams

“Penderfynais godi arian at elusen drwy drefnu cyngerdd Teyrnged i Elvis a raffl. Gyda chefnogaeth hael cwmnïau a chymunedau lleol codwyd dros £900.”

Teresa Williams