Maint y Ffont A A A
Cyferbyniad Uchel
Ffôn: 01248 384395

Elusen GIG Gogledd Cymru

Cefnogi rhywbeth
agos at eich calon
gyda ni

Gofal iechyd gwell
gyda ni

Ysbytai mwy llon
gyda ni

Cleifion hapusach
gyda ni

Gwneud gwahaniaeth
gyda ni

Wrth Dy Ochr
Y diweddaraf ar Twitter
Awyr Las
@awyrlascharity
Antonia Daniel has been buoyed by friends and family since receiving her cancer diagnosis late last year.... https://t.co/rcjlF4Oh6R
Awyr Las
@awyrlascharity
Mae Antonia Daniel wedi cael cefnogaeth ffrindiau a theulu ers derbyn ei diagnosis o ganser yn hwyr y llynedd.... https://t.co/6hLYBcnykH
Awyr Las
@awyrlascharity
Family of crash victim nurse Sue Owen 'overwhelmed' by support as they hand over thousands donated in her memory https://t.co/SlEDhIhErN
Awyr Las
@awyrlascharity
RT @OurWelshLife: #Charitytuesday @FTWW_Wales @RSPBCymru @RedCrossWales @stjohnwales @RSPCAcymru @awyrlascharity @TheGDAS @NWalesDragons @n…
Darganfod mwy

“Mae cefnogi Awyr Las a threfnu digwyddiadau er budd Uned Strôc Ysbyty Glan Clwyd yn bwysig iawn i ni gan fod llawer ohonom wedi derbyn cymorth gan yr Uned Strôc.”

Uwch Gyfrinfa Ranbarthol y Rhyl a’r Fro

“Penderfynais drefnu noson cabare gan godi dros ddwy fil o bunnoedd. Gyda chymorth a chefnogaeth fy nghymuned leol garedig cafodd pawb lond bol o fwyd ac adloniant wych gydag amrywiaeth o berfformiadau.”

Mary Jones

“Fel grŵp rydym ni’n trefnu cwis, bingo a diwrnod o hwyl unwaith y flwyddyn a byddwn yn cyfrannu arian at ddwy elusen o’n dewis. Rydym yn hoffi dewis elusennau sy’n cynorthwyo pobl leol.”

Margaret Williams

“Penderfynais godi arian at elusen drwy drefnu cyngerdd Teyrnged i Elvis a raffl. Gyda chefnogaeth hael cwmnïau a chymunedau lleol codwyd dros £900.”

Teresa Williams