Maint y Ffont A A A
Cyferbyniad Uchel
Ffôn: 01248 384395

Elusen GIG Gogledd Cymru

Cefnogi rhywbeth
agos at eich calon
gyda ni

Gofal iechyd gwell
gyda ni

Ysbytai mwy llon
gyda ni

Cleifion hapusach
gyda ni

Gwneud gwahaniaeth
gyda ni

Wrth Dy Ochr
Y diweddaraf ar Twitter
Awyr Las
@awyrlascharity
***Scroll down for English*** Mae Cyflwynydd lwcus Sky Sports, Bryn Law, wedi treulio’r wythnos yng ngwersyll... https://t.co/bcMh7zmC8y
Awyr Las
@awyrlascharity
Gordon Hughes has been bringing Easter to the Childrens Ward at Ysbyty Gwynedd. He has been approaching local... https://t.co/yQgZO5OAOY
Awyr Las
@awyrlascharity
Mae Gordon Hughes wedi bod yn dod â’r Pasg i Ward y Plant yn Ysbyty Gwynedd. Mae wedi bod yn gofyn i fusnesau... https://t.co/PgISMUR5le
Awyr Las
@awyrlascharity
Mae yna rai tocynnau’n dal ar ôl ar gyfer nos yfory! Cysylltwch â ni os hoffech neilltuo eich lle. https://t.co/kXKaZyCLVT
Darganfod mwy

“Mae cefnogi Awyr Las a threfnu digwyddiadau er budd Uned Strôc Ysbyty Glan Clwyd yn bwysig iawn i ni gan fod llawer ohonom wedi derbyn cymorth gan yr Uned Strôc.”

Uwch Gyfrinfa Ranbarthol y Rhyl a’r Fro

“Penderfynais drefnu noson cabare gan godi dros ddwy fil o bunnoedd. Gyda chymorth a chefnogaeth fy nghymuned leol garedig cafodd pawb lond bol o fwyd ac adloniant wych gydag amrywiaeth o berfformiadau.”

Mary Jones

“Fel grŵp rydym ni’n trefnu cwis, bingo a diwrnod o hwyl unwaith y flwyddyn a byddwn yn cyfrannu arian at ddwy elusen o’n dewis. Rydym yn hoffi dewis elusennau sy’n cynorthwyo pobl leol.”

Margaret Williams

“Penderfynais godi arian at elusen drwy drefnu cyngerdd Teyrnged i Elvis a raffl. Gyda chefnogaeth hael cwmnïau a chymunedau lleol codwyd dros £900.”

Teresa Williams