Maint y Ffont A A A
Cyferbyniad Uchel
Ffôn: 01248 384395

Yr elusen ar gyfer
gofal iechyd gwell yng Ngogledd Cymru

Cefnogi rhywbeth
agos at eich calon
gyda ni

Gofal iechyd gwell
gyda ni

Ysbytai mwy llon
gyda ni

Cleifion hapusach
gyda ni

Gwneud gwahaniaeth
gyda ni

Ein Defnydd o Cwcis

Efallai y byddwn yn defnyddio cwcis ar y
wefan hon i roi’r profiad gorau i’n defnyddwyr.
Os yw’r feddalwedd rydych yn ei defnyddio i edrych ar y wefan hon (eich porwr) wedi cael ei gosod i dderbyn cwcis, a’ch bod yn parhau i ddefnyddio’r safle, byddwn yn cymryd yn ganiataol eich bod yn derbyn ein defnydd
o gwcis.

Os ydych yn dymuno, gallwch newid gosodiadau eich porwr, ond efallai na fydd rhai nodweddion ar y safle hwn, a nifer o safleoedd eraill, yn gweithio fel y byddech yn ei ddisgwyl.

Darllen mwy >

Ffeiliau testun bach yw cwcis sy’n cael eu gosod ar eich cyfrifiadur neu ddyfais symudol gan wefannau rydych yn edrych arnynt. Maent yn cael eu defnyddio gan y rhan fwyaf o wefannau modern i alluogi ymarferoldeb, i helpu’r safle i weithio’n fwy effeithlon, neu i roi mwy o wybodaeth am ddefnyddio’r safle i’r perchnogion.

Nid yw ein cwcis yn cynnwys unrhyw fanylion personol amdanoch chi, nac yn cadw unrhyw wybodaeth am ba safleoedd y buoch yn edrych arnynt cyn y safle hwn. Rydym yn defnyddio cwcis perfformiad ac ymarferoldeb angenrheidiol yn unig.

Nid ydym yn defnyddio unrhyw gwcis targedu na hysbysebu.

Gallwch osod eich porwr i beidio â derbyn cwcis. Fodd bynnag, os byddwch yn gwneud hyn, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio rhai o nodweddion y safle
sy’n dibynnu ar gwcis.

Mae’r rhan fwyaf o borwyr gwe yn caniatáu rhywfaint o reolaeth dros y rhan
fwyaf o gwcis trwy osodiadau’r porwr. I ddarganfod mwy am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi cael eu gosod, a sut i’w rheoli a’u dileu, ewch i www.aboutcookies.org neu www.allaboutcookies.org, neu defnyddiwch swyddogaeth "Help" eich porwr.

Darllen mwy >