Maint y Ffont A A A
Cyferbyniad Uchel
Ffôn: 01248 384395

Yr elusen ar gyfer
gofal iechyd gwell yng Ngogledd Cymru

Cefnogi rhywbeth
agos at eich calon
gyda ni

Gofal iechyd gwell
gyda ni

Ysbytai mwy llon
gyda ni

Cleifion hapusach
gyda ni

Gwneud gwahaniaeth
gyda ni

Sut i Gysylltu.

Mae'r Tîm Cefnogi Codi Arian yma i helpu ateb unrhyw gwestiwn sydd gennych. Rydym yn ceisio ateb unrhyw gwestiynau o fewn 48 awr.

Ysgrifennwch atom
Awyr Las
Tîm Cefnogi Codi Arian
Ysbyty Gwynedd
Penrhosgarnedd
Bangor, Gwynedd
LL57 2PW

Ebostiwch ni
awyrlas@wales.nhs.uk

Ffoniwch ni
01248 384395

Darllen mwy >