Maint y Ffont A A A
Cyferbyniad Uchel
Ffôn: 01248 384395
Codi Arian > Trosglwyddo eich arian

Cael hwyl gyda ni

Dathlu
gyda ni

Cael hwyl
gyda ni

Gwneud gwahaniaeth
gyda ni

Mynd yr ail filltir
gyda ni

Trosglwyddo eich arian

Unwaith y bydd eich gweithgaredd neu ddigwyddiad codi arian wedi gorffen, gallwch:

Darllen mwy >

Gysylltu â’r Tîm Cefnogi Codi Arian i drefnu talu mewn ysbyty

Drosglwyddo’r rhodd mewn un taliad ar-lein. Gweler cyfrannu.

Lenwi’r Ffurflen Taliadau Codi Arian isod a danfon yr arian drwy’r post

Ffurflen Taliadau Codi Arian (PDF)
(sieciau yn unig; peidiwch ag anfon arian atom os gwelwch yn dda).

Gwnewch y gorau o’ch rhodd drwy lenwi ffurflen datganiad Cymorth Rhodd. Os nad ydych yn siŵr a ydych chi’n gymwys i wneud cais am Gymorth Rhodd, neu beth sydd a beth sydd ddim yn gymwys, os gwelwch yn dda cysylltwch â’r Tîm Cefnogi Codi Arian.

Os gwelwch yn dda, mae’n rhaid inni gael yr holl gopïau papur o’r ffurflenni
noddi er mwyn i ni fedru hawlio’r Cymorth Rhodd a gytunwyd gan eich cyfeillion
a’ch teuluoedd.

Gadewch inni wybod os ydych chi wedi creu tudalen Just Giving gyda nawdd ychwanegol os gwelwch yn dda.

Os ydych chi’n cynllunio cyfres o weithgareddau neu ddigwyddiadau casglu arian ac yn bwriadu agor cyfrif banc eich hun i wneud hyn, os gwelwch yn dda cysylltwch â’r Tîm Cefnogi Codi Arian i gael y caniatâd angenrheidiol y bydd arnoch ei angen.

Darllen mwy >