Maint y Ffont A A A
Cyferbyniad Uchel
Ffôn: 01248 384395
Codi Arian > Gall pawb godi arian

Cael hwyl gyda ni

Dathlu
gyda ni

Cael hwyl
gyda ni

Gwneud gwahaniaeth
gyda ni

Mynd yr ail filltir
gyda ni

Gwnewch rywbeth arbennig gyda ni.

Rydym yma i gefnogi pawb sydd eisiau codi arian i gefnogi cleifion a’u teuluoedd yng Ngogledd Cymru.

Rydym wedi cefnogi nifer o fusnesau,
ysgolion, grwpiau ffydd a llawer o sefydliadau gwahanol, o gymdeithasau chwaraeon i glybiau trafod.

Rydym yn teilwra pecynnau noddi yn ogystal â chefnogi digwyddiadau a gweithgareddau codi arian.

Gallwn gael pobl eraill i ymddiddori yn eich gweithgareddau codi arian a gwneud yn siŵr fod yr arian a gasglwch yn cael ei roi tuag at y meysydd o’ch dewis chi.

Darllen mwy >

Gall grwpiau a chymdeithasau
wneud gwahaniaeth
gyda ni

Darllen mwy >

Mae Uwch Gyfrinfa Ranbarthol y Rhyl a’r Fro wedi codi arian ar gyfer
cleifion strôc Ysbyty Glan Clwyd.

Mae cefnogi Awyr Las a threfnu digwyddiadau er budd Uned Strôc Ysbyty Glan Clwyd yn bwysig iawn i ni gan fod llawer ohonom wedi derbyn cymorth gan yr
Uned Strôc.

Rydym eisiau rhoi rhywbeth yn ôl er mwyn diolch i bawb am eu cefnogaeth
a’u gofal amhrisiadwy.

Uwch Gyfrinfa Ranbarthol y Rhyl a’r Fro

Gall cwmnïau yng Ngogledd
Cymru wneud gwahaniaeth
gyda ni

Darllen mwy >

Every month, the staff of the Department for Work and Pensions at the Bangor Contact Centre, raise money for good causes. Some of the staff at the centre decided that they wanted to raise money for Alaw Ward at Ysbyty Gwynedd.

We chose to support Alaw Ward because many of us know, from personal experience, how the care and support the staff of Alaw Ward provide touches
the lives of local patients and their families.

The fundraising consisted of a Cake Festival where staff made, sold and ate cake! Staff also knitted and sold daffodils in readiness for St David's Day! It has proven to be a fantastic way of getting staff to work together and to have fun while raising money for such a worthwhile cause.

Ann Jones - Team Leader
Arweinydd Tîm, Canolfan Alwadau Adran Gwaith a Phensiynau
Parc Menai, Bangor