Maint y Ffont A A A
Cyferbyniad Uchel
Ffôn: 01248 384395
Codi Arian > Eich helpu chi i godi arian

Cael hwyl gyda ni

Dathlu
gyda ni

Cael hwyl
gyda ni

Gwneud gwahaniaeth
gyda ni

Mynd yr ail filltir
gyda ni

Eich helpu chi i godi arian.

Dyma ychydig o wybodaeth ddefnyddiol i’ch helpu chi i gael hwyl, i fod yn ddiogel ac i sicrhau y bydd eich gweithgaredd codi arian
yn llwyddiant ysgubol.

Os nad ydych yn siŵr beth fyddwch ei angen i ddechrau, os gwelwch yn dda cysylltwch â’r Tîm Cefnogi Codi Arian.

Darllen mwy >

Yn ogystal â rhoi cefnogaeth a chyngor, gallwn ni:
Eich helpu i greu tudalen ‘Dim ond Rhoi’ er mwyn annog cyfeillion a
pherthnasau i’ch noddi.
Eich helpu i hyrwyddo yr hyn ydych chi’n ei wneud.
Rhoi deunyddiau i chi, gan gynnwys ffurflenni noddi, posteri, balwnau a
chrysau-T i’ch helpu i godi arian.
Trefnu ymweliadau i weld gwasanaethau gofal iechyd, os a phan
fydd hynny’n bosib.
Cysylltu â gweithwyr gofal iechyd i’ch helpu i wneud yn siŵr fod eich cymorth
yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i gleifion a’u teuluoedd.

Yn bwysig iawn, gallwn roi’r caniatâd angenrheidiol
y bydd arnoch ei
 angen i godi arian.

Syniadau Codi Arian (PDF)            Eich Cynorthwywr Codi Arian (PDF)

Fundraising Ideas CYM    Fundraising Helper CYM

Ffurflen Noddi a Datgan Rhodd Cymorth (PDF)

Sponsorship Form CYM

Poster Codi Arian (.dot)

A4 Fundraisers Poster

Darllen mwy >

Pethau pwysig i’w cofio.

Dylai pob gweithgaredd a digwyddiad codi arian gael ei gofrestru gan y
Tîm Cefnogi Codi Arian er mwyn eich diogelu chi pan fyddwch yn codi arian at wasanaethau gofal iechyd neu ysbytai yng Ngogledd Cymru.

Dylai’r holl arian y byddwch chi wedi ei gasglu gael ei drosglwyddo i’r Tîm Cefnogi Codi Arian o fewn 6 wythnos i ddiwedd eich gweithgaredd neu ddigwyddiad.
Os gwelwch yn dda, gadewch i ni wybod os byddwch yn cael trafferth wrth
gasglu nawdd.

Dylai’r holl arian sydd wedi ei gasglu er budd gwasanaethau gofal iechyd neu ysbytai gael ei dalu i Awyr Las oni bai eich bod chi a’r Tîm Cefnogi Codi Arian wedi cytuno ar rhyw drefniant arall. Cysylltwch â ni os oes gennych gwestiynau am hyn.

Dylai pob rhodd o nwyddau, adnoddau a.y.b. i ysbytai a gwasanaethau
gofal iechyd gael eu cofrestru’n llaw gan y Tîm Cefnogi Codi Arian.

Darllen mwy >